Kaksisuuntainen hälyttäminen

AsemaApp

AsemaApp on www-pohjaisen sovelluksen ja mobiiliapplikaation yhdistelmä sopimuspalokuntien hälyttämiseen ja ajankohtaisen tiedon välitykseen palokuntalaisille. Sovelluksen toimintaperiaatteena on esittää ajankohtaisia tiedotteita palokuntalaisille ja hälytyksen tullessa näyttää hälytystiedot. Sovelluksen avulla on mahdollista kuitata hälytykseen osallistuminen sekä seurata ilmoittautuneiden lukumäärää.

Hälytystiedoista esitetään osoite, palokunnan hälytetyt yksiköt sekä tehtävätyyppi. Lisäksi tiedoista saatavan osoitteen perusteella näytetään kohde kartalla. Kartalla on mahdollista mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja sekä lisätä erilaisia merkintöjä. Karttatasoina sovelluksessa löytyvät Maanmittauslaitoksen tausta- ja maastokartat, ilmakuvat sekä Liikenneviraston merikartat.

AsemaApp:in kehitys lähti tarpeesta varmistaa hälytystiedon perillemeno palokuntalaisille sekä hälytystiedon sisältämän informaation visuaalinen esitys mahdollisimman selkeästi. AsemaApp toimii muiden hälyttämiseen käytettyjen tekniikoiden rinnalla ja pyrkii vasteaikojen pienentämiseen.

Kuvakaappauksia